Praktyki i staże / Nie tylko Zachód czyli praktyki w Rosji

Wyjazdy zagraniczne kojarzą się często z Anglią, Stanami Zjednoczonymi bądź Niemcami. Ale jest wiele ciekawych krajów których istnienia na mapie często nie bierzemy pod uwagę. Przykład wyjazdu do największego kraju na świecie Rosji, do Instytutu Badań Jądrowych.

PROGRAM "BOGOLUBOW INFELD" w ZIBJ - Dubna

Szansie zdobycia cennych informacji z dziedziny fizyki, radiobiologii i radiochemii. Jest to szansa na ciekawa pracę magisterską (bądź inżynierską) dla fizyków, informatyków, chemików i biologów. W dodatku każda osoba która zostanie zakwalifikowana otrzymuje na czas pobytu stypendium.

Takie możliwości oferuje polskim studentom program "Bogolubow-Infeld" w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej - 2 godziny drogi od Moskwy.

Wspólny Projekt

Program "Bogolubow-Infeld" został rozpoczęty przez fizyków z Polski i ZIBJ w ramach grantu, mającego na celu przedstawienie Polski, profesora A.Hrynkiewicza w 1997 roku. Wśród tych którzy uczestniczyli w pierwszych dyskusjach byli - z Polaków - profesorowie W. Nawrotowska i W. Nawrocik. Ze strony ZIBJ - W. Chmielowski, S. Ivanowa i A. Filipow. W tym czasie na podstawie program LTF ZIBJ Gajzenberg-Landau już działał i na jego podstawie była przeprowadzona dyskusja o badaniach w dziedzinie fizyki teoretycznej. W czasie dyskusji została zaproponowana współpraca również w dziedzinie edukacji.

Program rozwijał się owocnie. Jeśli nawet na początku z Polskich uniwersytetów przyjeżdżały osoby którym udało się jakoś dowiedzieć o programie - teraz ten etap jest już daleko w tyle.

Cały program może być podzielony na kierunki aktywności jak podano poniżej:

1. Praca ze studentami studiów doktoranckich i magisterskich - Polska - ZIBJ
 • Przeprowadzenie prac badawczych w laboratoriach ZIBJ - czas 1-3 miesięcy
 • Przeprowadzenie prac laboratoryjnych - czas od 10 dni do około 2 tygodni
 • Wizyty zapoznające z instytutem
 • Uczestnictwo w szkołach i konferencjach prowadzonych w ZIBJ - ZIBJ - Polska
 • Wyjazd studentów i aspirantów UC do Polski do prac naukowych
 • Uczestnictwo w szkołach i konferencjach odbywających się w Polsce
2. Organizacja głównych działań
 • Przeprowadzanie wspólnych wykładów ZIBJ i Polskich uniwersytetów
 • Przeprowadzanie wspólnych seminariów w czasie wyjazdów do Polskich Uniwersytetów
 • Szkolenie doktorantów pod wspólnym kierownictwem ekspertów z ZIBJ i Polski
3. Praca z uczniami
 • Przeprowadzanie prac w laboratorium przez uczniów z Polski razem z ekspertami z ZIBJ i z Polski.
 • Stworzenie głównych projektów zainteresowania uczniów do starania się o miejsca na specjalnościach z dziedziny fizyki na wyższych uczelniach technicznych.
W maju 1999 w UC odbyło się spotkanie w sprawie współdziałania dotyczącego programu Bogolubow-Infeld. Profesorowie z uniwersytetów w Białym stoku, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Lublina i Szczecińskiej Politechniki dyskutowali z zarządem UC o możliwości współdziałania i kierunkach programu edukacyjnego ZIBJ. Szczególną uwagę poświęcono współdziałaniu ze szkołami średnimi. Uczestnicy z Polski zostali zapoznani z programem naukowym wszystkich laboratoriów ZIBJ i odwiedzili najważniejsze urządzenia w ZIBJ. W rezultacie spotkania zostały określone cele wymiany przez studenckie wizyty razem z przygotowanych wcześniej programem wykładów naukowych, oraz wymianie informacji o szkołach, seminariach, konferencjach dla studentów, doktorantów i ekspertów w obu krajach. Specjalna uwaga została poświęcona przeprowadzaniu prac naukowych w laboratoriach ZIBJ i w UC pod wspólnym zarządem ekspertów z ZIBJ i Polskich uniwersytetów.

Odnośniki

Na koniec odnośniki do stron związanych z programem. Większość z nich jest w języku angielskim bądź rosyjskim. Niemniej jeśli myślisz poważnie o wyjeździe - któryś z tych języków trzeba znać w stopniu umożliwiającym komunikację. Stad uznałem za niepotrzebne tłumaczenie ich na język polski.
Główna strona programu BOGOLUBOV-INFELD:
http://uc.jinr.ru/Bogolubov_Infeld/
Ta sama strona przetłumaczona na angielski przez program tłumaczący Uwaga ! Tłumaczenie niestety nie jest doskonale

Strona główna ZIBJ: http://www.jinr.ru/

Polityka Prywatności