Serwis Staże i praktyki dla studentów i absolwentów - aktualne oferty - dział kariera
Data ważności: 2009-03-31

Praktyki w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych

Strona www: www.ecml.at
Lokalizacja:

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) dwa razy do roku prowadzi nabór na płatne praktyki trwające od trzech do sześciu miesięcy. Głównym celem ECML, będącego organem Rady Europy, jest działanie na rzecz wdrożenia polityki językowej i promocji innowacyjnych metod nauczania języków nowożytnych.

Praktykanci będą wykonywać dwa rodzaje zadań:
1) Specyficzne zadania w ramach określonych obszarów. Proponowane są trzy rodzaje praktyk:

Specjalizacja internetowa - strony internetowe: praktykant będzie towarzyszył webmasterowi w jego codziennej pracy i uczestniczył w rozwijaniu strony internetowej ECML będąc odpowiedzialnym za sprawdzanie poprawności zadań oraz uaktualnianie informacji. Praktykant będzie również współpracował z Centrum Zasobów i z osobami odpowiedzialnymi za program średnioterminowy. Praktykant powinien mieć specjalizację lingwistyczną oraz doświadczenie z zakresu ICT.

Specjalizacja organizacyjna - program: praktykant będzie towarzyszył szefowi programów i będzie odpowiedzialny za zadania ściśle związane z zarządzaniem programami średnioterminowymi (MPT): przygotowaniem teczek z materiałami praktycznymi i informacyjnymi dla uczestników warsztatów oraz innych imprez organizowanych przez ECML; przygotowywaniem i wysyłaniem innych dokumentów.

 Specjalizacja dokumentacyjna - DRC: praktykant będzie towarzyszył specjaliście z zakresu dokumentacji. Powinien mieć specjalizację z zakresu bibliotekoznawstwa/ dokumentacji/ informacji naukowej i ICT. Praktykant będzie wchodził w skład zespołu Centrum Zasobów i dokumentacji i będzie brał udział w tworzeniu nowych usług, wdrażaniu nowych narzędzi i produktów dokumentacyjnych oraz w codziennych pracach związanych z dokumentacją.

We wszystkich trzech wypadkach, kandydaci powinni posiadać umiejętność pracy w zespole, wykazać się elastycznością i zainteresowaniem działalnością ECML.

2) Praktykanci będą również proszeni o pomoc w przygotowaniu imprez organizowanych przez ECML (warsztatów i spotkań) oraz posiedzeń ECML.

Praktykanci dostają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 686 euro oraz dodatek przeznaczony na wydatki związane z kosztami podróży.

Kandydaci na praktykantów powinni być absolwentami studiów wyższych, kończącymi co najmniej pierwszy cykl kształcenia. Powinni znać języki obce (angielski, niemiecki, francuski) oraz sprawnie posługiwać się komputerem, gdyż będą często proszeni o tłumaczenie oficjalnych dokumentów.

Termin: zgłoszenia na praktyki powinny nadejść do ECML przed:
31 marca (praktyki od czerwca do grudnia).

Kontakt

ECML European Centre for Modern Languages
Nikolaiplatz 4
A - 8020 Graz
Tel.: +43-316 32 35 54
Fax: +43-316-32 35 54 4
Email: Sylvie.Brunelle@ecml.at

data ostatniej modyfikacji: 2008-09-25 14:25:59
Komentarze
Polityka Prywatności