Serwis Staże i praktyki dla studentów i absolwentów - aktualne oferty - dział kariera
Data ważności: 2018-08-30

STAŻ W LABORATORIUM

Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie są jednym z największych producentów olejów roślinnych w Polsce, funkcjonujemy na rynku już od prawie 60 lat.

Jesteśmy częścią grupy Glencore Agriculture, która jest światowym liderem produkcji, obsługi, przetwórstwa i wprowadzania na rynek artykułów rolnych, takich jak zboża, nasiona, rośliny oleiste, nasiona jadalnych roślin strączkowych, cukier, ryż, bawełna, oleje roślinne, śruty oraz biodiesel.

Więcej informacji na stronach: www.ztb.pl , www.glencorepolska.pl

STAŻ W LABORATORIUM 

Miejsce odbywania stażu: BODACZÓW (pow. zamojski)

Do aplikowania zapraszamy studentów/absolwentów kierunków o profilu chemicznym lub pokrewnym oraz zainteresowanych rozwojem w tym obszarze. Dzięki udziałowi w programie stażowym zyskasz praktyczne doświadczenie oraz umiejętności, które pozwolą Ci na objęcie samodzielnego stanowiska.Będziesz realizował/a następujące zadania:

·         Poznanie specyfiki pracy działu Laboratorium oraz wsparcie działu w bieżącej realizacji zadań

·         Prowadzenie samodzielnych analiz

 • Sporządzanie dokumentacji wykonanych analiz
 • Archiwizowanie prób
 • Monitoring parametrów jakościowych produkcji
 • Inne obowiązki wynikające z bieżącej pracy działu

Sprawdź, czy to na Ciebie właśnie czekamy:

 • Dyspozycyjność do pracy w pełnym wymiarze godzin (160 h) w okresie wolnym od zajęć (lipiec – wrzesień) oraz min. 20 godzin dyspozycyjności/tydzień w trakcie trwania roku akademickiego
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Inicjatywa, zaangażowanie

·         Umiejętność analizowania i wyciągania wniosków w oparciu o wyniki laboratoryjne

Z Nami zyskasz:

 • Płatny staż trwający min 6 miesięcy, atrakcyjne wynagrodzenie, umowa zlecenie
 • Możliwość dopasowania stażu do zajęć na uczelni (elastyczny grafik)
 • Samodzielne i rozwojowe zadania
 • Profesjonalne wdrożenie do pracy, dedykowany opiekun stażu
 • Otwarte i przyjazne środowisko pracy
 • Referencje po zakończonym stażu
 • Ułatwienie w zaliczeniu stażu jako obowiązkowych praktyk
 • Szansa zatrudnienia dla najlepszych po zakończonym stażu

Prosimy o przysłanie CV wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

więcej informacji na www.ztb.pl/kariera

 

Jeśli zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Pracodawcę Państwa danych osobowych zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, proszę umieścić w swoim CV następującą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o., Bodaczów, 22-460 Szczebrzeszyn, jako Administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: katarzyna.romanek@ztb.pl  lub na wskazany adres siedziby Administratora, jednak uniemożliwi to dalszy udział w rekrutacji. Szczegółowe informacje wymagane na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostały podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, do którego załączono niniejsze zapytanie o zgodę..

 

Jeśli chcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa CV w naszej bazie, proszę umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o., Bodaczów, 22-460 Szczebrzeszyn, jako Administratora danych osobowych, na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji pracowników, prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: katarzyna.romanek@ztb.pl lub na wskazany adres siedziby Administratora. Szczegółowe informacje wymagane na podstawie artykułu 13  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostały podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, do którego załączono niniejsze zapytanie o zgodę”.

Szczegółowe informacje:

1. Podstawa prawna : Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  („RODO”) 

2. Administrator danych osobowych: Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o., Bodaczów, 22-460 Szczebrzeszyn

3. Cel i okres przetwarzania danych: realizacja obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie roku od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Po zakończeniu rekrutacji – przechowywanie przez okres roku w celu obrony ewentualnych roszczeń.

4. Rodzaj danych:  Dane identyfikacyjne kandydata, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.

5. Odbiorcy danych  osobowych: pracownicy działu Zasobów Ludzkich Administratora danych oraz podmioty dostarczające systemy teleinformatyczne do celów rekrutacji.

6. Zapewnienie Administratora o rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych:

- Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.

- Zapewniamy Państwu prawo dostępu do tych danych. Mogą je Państwo sprostować, żądać ich usunięcia (o ile nie sprzeciwia się to odpowiednim przepisom prawa polskiego), lub żądać ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

- Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Osoba kontaktowa w temacie realizacji praw osób fizycznych:

- Mariola Siemczyk,  adres e-mail:   mariola.siemczyk@ztb.pl.

7.  Wycofanie zgody:

Informujemy, że w dowolnym czasie mogą Państwo wycofać powyższą zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 


data ostatniej modyfikacji: 2018-07-23 10:24:22
Komentarze
Polityka Prywatności