Czy warto iść na gospodarkę przestrzenną? Sprawdź, dlaczego warto wybrać ten kierunek!

Dział: kariera - pracaikariera.pl

Planowanie ścieżki kształcenia nie jest łatwe — dla niektórych stanowi wręcz prawdziwe wyzwanie. Na początku można pomyśleć, że wybierając studia, wystarczy kierować się własnymi preferencjami i zainteresowaniami. Jednak mimo wszystko warto również na chłodno przeanalizować szanse oraz perspektywy, jakie dają poszczególne zawody. Każdego roku wielu absolwentów studiów pierwszego stopnia decyduje się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej dziedzinie. Wśród propozycji oferowanych przez uczelnie uwagę przykuwa na przykład gospodarka przestrzenna. Zastanawiasz się, czy warto wybrać ten kierunek i co można po nim robić? Nasz tekst odpowie na te pytania.

Na czym polega kierunek gospodarka przestrzenna?

Gospodarka przestrzenna to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym. W trakcie studiów łączy się zagadnienia m.in. z ekonomii, architektury, urbanistyki, prawa, inżynierii środowiska czy zarządzania. Studia II stopnia dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy, wspartej umiejętnością wykorzystania jej w praktyce zawodowej. Taką ścieżkę edukacji wybierają zazwyczaj osoby zainteresowane strukturą przestrzenną współczesnych miast. Kierunek znajduje się w ofercie m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (https://studiuj.uek.krakow.pl/). Uczelnia ta umożliwia zdobycie wykształcenia zwiększającego szanse na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. UEK dba o kompetencje techniczne i komputerowe absolwentów, niezwykle ważne dla wszystkich potencjalnych pracodawców. Nowoczesny program studiów jest nastawiony na zdobycie również umiejętności praktycznych. Ich posiadanie pomoże Ci nie tylko dostać wymarzoną pracę, ale pozwoli także na dalszy rozwój Twojej kariery. Specyfiką studiowania gospodarki przestrzennej na II stopniu są zajęcia projektowe, poszerzające umiejętności i kompetencje zawodowe. Włączając się w działalność Koła Naukowego Urbanistyki, studenci mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i realizowania autorskich koncepcji. Warto dodać, że w rankingu „Perspektywy 2021” gospodarka przestrzenna prowadzona na Uniwersytecie Ekonomicznym została najwyżej ocenionym kierunkiem tego typu w Krakowie.

Kim można zostać po gospodarce przestrzennej?

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna są przygotowani do wykonywania niezwykle potrzebnych i poszukiwanych zawodów. Osoby, które go ukończą bardzo często wybierają pracę w biurach urbanistyczno-planistycznych, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, instytucjach rządowych czy organizacjach samorządowych. Po studiach drugiego stopnia możesz pracować również w dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z gospodarką przestrzenną. Absolwenci z tytułem magistra znajdują zatrudnienie m.in. w firmach otoczenia biznesu czy konsultingu. Pogłębiona wiedza z teorii ekonomii, finansów i prawa oraz uzyskane kompetencje analityczne i negocjacyjne pozwalają także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dlaczego warto studiować gospodarkę przestrzenną?

Konkurencja na rynku pracy jest spora, a zaprezentowanie w CV działań zmierzających do poszerzania i zdobywania wiedzy, zwiększa przewagę nad innymi kandydatami i szanse zatrudnienia. Firmy wciąż chcą zatrudniać najlepszych specjalistów w swoim fachu. Nie jest żadną tajemnicą, że wyższe wykształcenie pomaga w znalezieniu pracy. Studia drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna przygotowują kompleksowo do zarządzania oraz organizowania przestrzeni, zapewniają obszerną wiedzy i liczne umiejętności praktyczne, gwarantując solidny fundament u progu kariery.


ostatnia zmiana: 2023-03-06
Komentarze
Polityka Prywatności