Staże w Medtronic: droga do rozwoju

Dział: kariera - pracaikariera.pl

Kiedy myślimy o rozwoju zawodowym, staże w renomowanych firmach medycznych, takich jak Medtronic, stają się atrakcyjną opcją dla studentów i absolwentów. Dowodzą tego rozmowy z czterema osobami, które miały okazję odbyć staż w tej firmie: Zofią Błażewicz, Wiktorią Kasprzak, Piotrem Granickim i Kacprem Orłem. Ich historie pokazują, jakie możliwości i wyzwania oferuje praktyka w jednej z wiodących korporacji z branży medycznej.

Firma Medtronic ma unikalną misję. Jej działania przyczyniają się do poprawy jakości życia ludzi, stosując inżynierię biomedyczną w badaniach, projektowaniu, tworzeniu i sprzedaży przyrządów lub urządzeń łagodzących ból, przywracających zdrowie i wydłużających życie. Dzięki bezcennym doświadczeniom poznania osób z różnych kręgów kulturowych i krajów firma zapewnia młodym ludziom warunki do rozwoju osobistego.

Dobra atmosfera na każdym etapie

Kacper Orzeł opowiada, że o programie stażowym w Medtronic dowiedział się podczas wymiany studenckiej. Przebieg rekrutacji był stosunkowo prosty, polegał głównie na nagraniu filmików oraz rozmowie z szefem. Zofia Błażewicz znalazła ogłoszenie na stronie pracuj.pl i LinkedIn. Proces rekrutacji zajął około dwóch miesięcy, a po przesłaniu filmików z odpowiedziami, otrzymała zaproszenie na staż. Wiktoria Kasprzak zaś zainteresowała się firmą dzięki wcześniejszemu zetknięciu z jej produktami oraz informacji od swojego ojca, który jest ratownikiem medycznym. Wszyscy zgodnie podkreślają, że atmosfera podczas rekrutacji była przyjazna i zachęcająca, a sam proces przebiegał bardzo sprawnie.

Podczas stażu w Medtronic stażyści mieli okazję nie tylko poznać kulturę organizacji, ale także zdobyć wiedzę na temat narzędzi biznesowych oraz sposobów komunikacji z klientami. Piotr Granicki podkreśla, że praktyka w Medtronic stanowiła przeciwieństwo stereotypów o korporacjach, a atmosfera pracy była bardzo wspierająca. Zofia Błażewicz również wspomina o otwartości na współpracę i wsparciu ze strony wszystkich pracowników.

Staż w Medtronic nie obył się bez zaskoczeń. Kacper Orzeł przyznaje, że największym zaskoczeniem były dla niego zasady określone w różnych procesach i konieczność przestrzegania określonych procedur. Jednakże inspiracją dla wszystkich było podejście przełożonych, którzy dawali im zaufanie i odpowiedzialność już na samym początku. Wiktorię Kasprzak zainspirowała także możliwość uczestnictwa w konferencji naukowej organizowanej przez Medtronic, gdzie mogła dzielić się swoją wiedzą i dowiedzieć się o najnowszych osiągnięciach naukowych.

Decyzja o pozostaniu w firmie po stażu była naturalną konsekwencją dla wielu absolwentów tego programu. Piotr Granicki podkreśla, że głównym czynnikiem byli ludzie i atmosfera pracy. Z kolei Zofia Błażewicz zaznacza, że możliwość ciągłego rozwoju oraz wsparcie, jakie otrzymała od zespołu, sprawiły, że chciała kontynuować karierę w Medtronic.

Rada dla przyszłych stażystów

Na zakończenie, każdy z naszych rozmówców podzielił się radą dla przyszłych stażystów. Kacper Orzeł zachęcał do pokazania inicjatywy i wykorzystania wsparcia dostępnego w firmie. Piotr Granicki radzi, aby nie bać się pokazywania swoich umiejętności i pomysłów, a Zofia Błażewicz podkreślała, jak ważne jest być otwartym na nowe doświadczenia i kontakty. Wiktoria Kasprzak zalecała zaś wykorzystanie czasu na stażu jak najefektywniej, ucząc się od innych i angażując się w różnorodne projekty.

Staż w Medtronic wydaje się być fascynującym doświadczeniem, które nie tylko pozwala zdobyć cenne umiejętności zawodowe, ale także otwiera drogę do dalszego rozwoju w dynamicznym i inspirującym środowisku korporacyjnym.

Staż to dobra droga do zatrudnienia, ale nie dla każdego

Zapytaliśmy, jakie są perspektywy zatrudnienia dla absolwentów, którzy odbyli staż w firmie Medtronic. Dowiedzieliśmy się, że dużo zależy od indywidualnej otwartości samych stażystów. W ostatnim roku finansowym (który zaczął się w Medtronic w maju 2023, a zakończył w kwietniu 2024), cykl stażowy w całym regionie Central and Eastern Europe program zrealizowało 51 osób, z tego aż 24 osoby po zakończeniu stażu dołączyły do naszego zespołu. Organizatorzy stażu podkreślają: - W naszej organizacji mamy różnego rodzaju narzędzia i możliwości, które służą nam wszystkim, także osobom podczas stażu. W naszej organizacji dużo zależy od Ciebie. Mamy dwie platformy do samokształcenia, szkolenia specjalistyczne, podczas stażu współpracujesz też ze swoim opiekunem i uczysz się od doświadczonych osób. Staż to świetna możliwość rozwoju – kontynuujesz studia, a jednocześnie zdobywasz nowe umiejętności oraz bardzo przydatne, często pierwsze doświadczenie zawodowe - pisze Medtronic w komunikacie.

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym. Nowe ogłoszenia pojawiają się zarówno w zakresie staży, jak i stanowisk pracy. Wszystkie pojawiają się na własnym portalu Medtronic.

Szczególnie polecamy śledzenie zakładki Medtronic Careers: https://medtronic.eightfold.ai/careers.data ostatniej modyfikacji: 2024-05-14 00:09:40
Komentarze
Polityka Prywatności