Alior Bank S.A.

Strona www: www.aliorbank.pl/
Działalność: usługowa
Zasięg: europejski
Link do praktyk, staży: oferty praktyk
Oferty pracy: -
Link do działu Kariera: dział Kariera
Facebook: facebook
You Tube: kanał filmowy

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego.

Strategia banku zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój, w oparciu o zasady tradycyjnej i solidnej bankowości: przejrzystość, bezpieczeństwo, stabilność, odpowiedzialność, doradztwo, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Oferta banku skierowana jest do Klientów, którzy oczekują wyższego poziomu usług, doradztwa i wyższej zyskowności produktów. Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie wybranym, najbogatszym Klientom, oraz produkty dotąd niedostępne na rynku.

Komentarze
Polityka Prywatności