Agora S.A.

Strona www: agora.pl/
Działalność: usługowa
Zasięg: krajowy
Link do praktyk, staży: oferty praktyk
Oferty pracy: oferty pracy
Link do działu Kariera: Praca u nas
Facebook: Grasz o staż

Oferta medialna Agory obejmuje gazety, reklamę zewnętrzną, sieć kin, przedsięwzięcia internetowe i radiowe, czasopisma, a także sprzedaż kolekcji książek z płytami muzycznymi i filmowymi. Flagowym przedsięwzięciem spółki jest "Gazeta Wyborcza" - największa opiniotwórcza gazeta w Polsce.

Agora i "Gazeta Wyborcza" powstały przed wyborami do parlamentu w 1989 r. "Gazeta" stała się pierwszym niezależnym dziennikiem w kraju, a Agora wyrosła na jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Polsce. Od 1999 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Najważniejsze cele dla Grupy w 2011 r.:

- wykorzystanie możliwości oferowanych przez internet do rozwoju nowych form i zakresu działalności w tzw. tradycyjnych mediach;

- kontrola kosztów w zakresie umożliwiającym dalszy rozwój istniejących przedsięwzięć oraz tworzenia nowych projektów;

- efektywne wykorzystanie kompetencji i multimedialnych zasobów Grupy, w szczególności w zakresie monetyzacji i dystrybucji treści tworzonych w ramach Grupy;

- dalszy rozwój obecnych ośrodków kompetencji multimedialnych w ramach Grupy;

- zwiększenie skali działalności Grupy także poprzez kolejne akwizycje, wzmacniające pozycję Grupy lub poszerzające źródła przychodów Grupy.

Komentarze
Polityka Prywatności