NDI S.A.

ndi
Działalność: handlowa, usługowa
Zasięg: krajowy
Link do praktyk, staży: -
Oferty pracy: ferty pracy
Link do działu Kariera: oferty pracy

NDI S.A.
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot

tel. +48 (58) 7717700, fax: +48 (58) 7717701


Komentarze
Polityka Prywatności