Szukam pracy / Dokumenty aplikacyjne / CV - jego konstrukcja czyli stwórz swój życiorys

Curriculum Vitae jest wizytówką każdego poszukującego pracy. Na podstawie lektury tego dokumentu potencjalny pracodawca tworzy sobie wyobrażenie Twojej osoby, dokonuje oceny Twoich osiągnięć i kwalifikacji...

Dlatego właśnie warto zadbać o to, aby robiło ono naprawdę dobre wrażenie. Zredaguj je w sposób czytelny i przejrzysty, wyraźnie oddziel od siebie poszczególne elementy, starannie dobierz czcionkę, nie zapomnij o nagłówku, dołącz zeskanowane zdjęcie (nigdy z prywatnego archiwum!).

Objętość C.V. nie powinna przekraczać 2 stron formatu A4
, najlepsze i najporęczniejsze są jednak te, które mieszczą się na jednej kartce papieru. Przy wstępnej selekcji kandydatów, kiedy na ogłoszenie napływa kilkaset aplikacji, odbiorca z reguły poświęca Twoim dokumentom mniej niż minutę, dlatego tak ważna jest logiczna i uporządkowana struktura, na podstawie której pracodawca nabiera przekonania, że ma do czynienia z osobą profesjonalną i wartą zainteresowania.

Wiele poradników zaleca, aby dokumenty aplikacyjne miały jakąś cechę, która wyróżnia je spośród innych, jednak np. kolorowy papier czy elementy graficzne dla jednych pracodawców będą dowodem wyobraźni, innym natomiast mogą wydać się pretensjonalne. Pamiętaj więc, aby nie przedkładać formy nad treścią, najbezpieczniej jest zachować tradycyjną formę C.V. – powinno być ono napisane na białej kartce, opatrzone nagłówkiem i zawierać wszystkie dane określające Twoją osobę.

Najważniejsze informacje, to:
  • Informacje personalne (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, koniecznie adres internetowy, aktualny numer telefonu i ew. datę urodzenia, stan cywilny)
  • Informacje dotyczące wykształcenia (powinny być uszeregowane od najbardziej aktualnych do poziomu szkoły średniej). Jeśli wymienienie wszystkich szkół, szkoleń, kursów i tytułów zawodowych (niejednokrotnie o bardzo rozbudowanych nazwach) miałoby zająć więcej niż ¾ objętości kartki, musisz wybrać najważniejsze lub te, które są istotne z punktu widzenia stanowiska, o które się ubiegasz. Możesz również wprowadzić osobną pozycję zatytułowaną „Szkolenia” i wpisać tam wszelkie kursy i certyfikaty, którymi chcesz się pochwalić.
  • Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego – listę dotychczasowych pracodawców również uszereguj w kolejności odwrotnie chronologicznej. Pamiętaj, że nie wystarczy podać nazwy zajmowanego stanowiska. Ważne jest wymienienie podstawowego zakresu wykonywanych obowiązków. Jeśli jesteś w trakcie studiów, lub tuż po i nie podejmowałeś jeszcze regularnego zatrudnienia, zatytułuj ten rozdział „Aktywność zawodowa” i wpisz tam wszystkie doświadczenia, które mogą być istotne dla pracodawcy – odbyte staże, prace wakacyjne, współpracę z firmami, wolontariat itp. Nawet jeśli własne osiągnięcia w tym zakresie wydają Ci się mało atrakcyjnie i niezwiązane z profilem pracy, o którą się starasz, nie pomijaj tego rozdziału. Sprzątanie pokoi hotelowych podczas wakacji w Grecji czy praca w charakterze opiekunki do dziecka nie wymagało od Ciebie wprawdzie żadnych szczególnych kwalifikacji, ale wskazuje na pewne Twoje cechy (wytrwałość, odpowiedzialność), które mogą zostać wysoko ocenione. 
  • Umiejętności – ten rozdział C.V. wymaga rzetelnej samoanalizy – pamiętaj, że Twoje umiejętności zostaną zweryfikowane podczas kolejnych etapów rekrutacji, nigdy nie koloryzuj w C.V.! Istotne jest to żebyś potrafił wskazać swoje mocne strony. Sygnalizuj więc, że masz dużo do zaoferowania. Do najbardziej pożądanych na rynku pracy zaliczają się umiejętności związane z obsługą komputera oraz znajomością języków obcych. Przyznając się do nich podaj konkretne informacje: jeśli posiadasz prawo jazdy napisz od kiedy. Jeśli mówisz po angielsku określ na jakim poziomie itp. Nie wpisuj do tej rubryki określeń sztampowych i tych, których jeszcze nie mogłeś sprawdzić. 
  • Cechy osobowe, zainteresowania - nie są to informacje absolutnie konieczne, zatem dodaj je, jeśli twoje cechy osobowe pokrywają się z tymi, które potencjalny pracodawca wymieniał w ogłoszeniu (np. odpowiedzialność, odporność na stres) albo twoje hobby związane jest z profilem działalności firmy. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz otrzymać posadę w księgowości to fakt, że jesteś kreatywny i dynamiczny będzie świadczyć na twoją niekorzyść. Również załączenie długiej listy zainteresowań i uprawianych sportów może sprawić, że czytający C.V. zada sobie pytanie kiedy Ty właściwie będziesz miał czas na pracę?

Polityka Prywatności