Szukam pracy / Dokumenty aplikacyjne / Formularz aplikacyjny i dokumenty uzupełniające

C.V. i list motywacyjny to podstawowe narzędzia, z którymi pokonujemy poszczególne etapy rekrutacji, jednak coraz częściej spotkać się można z formularzem aplikacyjnym...

Szczególnie duże międzynarodowe korporacje, które prowadzą stały nabór pracowników, korzystają z opracowanych specjalnie na ich potrzeby wniosków.

Formularz aplikacyjny znajdziesz na stronie internetowej lub w dziale HR poszczególnych firm. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku zapoznaj się koniecznie z załączoną instrukcją – pominięcie zawartych w niej zaleceń jest dyskredytujące - możesz narazić się w ten sposób na automatyczne odrzucenie Twojej aplikacji (niekiedy do komputerowej selekcji formularzy używa się specjalnej przystawki skanującej, wtedy musi być on wypełniony drukowanymi literami przy pomocy ołówka).

Formularz nie stwarza możliwości wykazania się inwencją – zazwyczaj wypełnić musimy kolejne rubryki dotyczące danych osobowych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, szkoleń, poziomu znajomości języków obcych itp. Taka konstrukcja jest celowa – firmy chcą uniknąć prezentowania opinii i komentarzy osób aplikujących. Formularz pozwala skoncentrować się na faktach i uniknąć sytuacji, w której kandydat manipuluje informacjami na temat swojej osoby, pomijając niewygodne zdarzenia. Jednak zazwyczaj spotkamy w formularzu również pytania otwarte - prośbę o umotywowanie swojej aplikacji, opisanie doświadczeń pozazawodowych, analizę swoich mocnych i słabych stron. To właśnie szansa na zaprezentowanie swojej osobowości, „znaków szczególnych”, dzięki którym wzbudzimy zainteresowanie osoby prowadzącej rekrutację. Trudno jest przedstawić swoje doświadczenia, motywację i oczekiwania mając do dyspozycji jedynie 100 czy 200 słów, dlatego tym bardziej ważne jest, aby przekaz był jasny i budzący dobre skojarzenia.

Ważnym elementem twojej dokumentacji są listy referencyjne, świadectwa pracy i certyfikaty. Zazwyczaj przedstawiamy je przy okazji rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli jednak pracodawca wymaga dołączenia tych dokumentów do aplikacji, lub jeśli sądzisz, że wyraźnie mogą zwiększyć Twoje szanse na przejście do kolejnego etapu rekrutacji, nie wahaj się i przedstaw obok C.V. i listu motywacyjnego również dodatkową opinię lub certyfikat - pamiętaj jednak, żeby ograniczyć się do jednej, naprawdę istotnej rzeczy, nie ma sensu do każdej firmy wysyłać pliku druków dokumentujących Twoje osiągnięcia poczynając od wieku przedszkolnego.

Starając się o pracę w dziedzinach artystycznych - modelingu, dziennikarstwie, agencji reklamowej często należy dołączyć portfolio swoich prac, zdjęć, projektów lub próbny artykuł.

W wielu instytucjach administracji publicznej poza standardowymi dokumentami wymagane są oświadczenia aplikanta dotyczące np. niekaralności czy wyrażenie zgody na poddanie się procedurom sprawdzającym. Jeśli chcesz objąć stanowisko w ministerstwie czy urzędzie miasta będziesz musiał dostarczyć również kopię pierwszych stron dowodu osobistego, dokumenty potwierdzające wykształcenie i te, które są dowodem deklarowanego doświadczenia zawodowego.

Niezależnie od formy, w jakiej sporządzone są dokumenty i od rodzaju pracodawcy, dla którego są przeznaczone zawsze musi znaleźć się w nich adnotacja dotycząca danych osobowych, np.: „Wyrażam zgodę na pozostawienie moich danych osobowych, oraz na przetwarzanie ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).”

Pamiętaj, że dokumenty nie zawierające tej klauzuli mogą być z góry odrzucone. Ta sama zasada dotyczy numeru referencyjnego, jeśli ogłoszenie jest nim opatrzone koniecznie zamieść go w liście motywacyjnym, na kopercie – jeśli wysyłasz swoją aplikację tradycyjną pocztą, lub w temacie wiadomości – jeśli robisz to za pomocą poczty elektronicznej. Korzystając z Internetu staraj się, żeby Twoja aplikacja korzystnie wyróżniała się na tle innych. W adresie internetowym najlepiej jest zamieścić swoje imię i nazwisko, oferta nadesłana przez pierożek@yahoo.com nie wygląda poważnie, nawet jeżeli Pierożek ma doskonałe kwalifikacje i budzące podziw osiągnięcia. Nigdy nie wysyłaj jednej oferty do kilku adresatów, najprawdopodobniej zostaną one od razu usunięte. Tak samo zresztą jak e-maile zawierające tylko załączniki, bez stosownego opisu.

Polityka Prywatności