Szukam pracy / Rozmowa kwalifikacyjna / Specyfika rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna przebiega na ogół według określonego scenariusza, w którym można przewidzieć rodzaj i kolejność pytań zadawanych przez pracodawcę i dlatego można się do niej dobrze przygotować.

Dla pracodawcy rozmowa kwalifikacyjna jest najlepszym sposobem na poznanie kandydatów do pracy.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca: sprawdza dokładność życiorysu kandydata, ocenia przydatność kandydata na stanowisko pracy w chwili obecnej oraz w przyszłości, czy jest on "właściwym" kandydatem, który będzie "pasował" do charakteru pracy w firmie.


O czym powinieneś wiedzieć

  • wezwanie na rozmowę kwalifikacyjną jest ostatnim i najważniejszym etapem w poszukiwaniu pracy i dlatego powinniśmy się do niej dobrze przygotować,
  • nawet jeżeli spotkanie nie zakończy się otrzymaniem pracy, zbliża nas do celu ponieważ:
  • rozmawiając z wieloma pracodawcami, osiągamy mistrzostwo i po kilku rozmowach będziemy w stanie odpowiedzieć niemalże na każde ich pytanie,
  • pracodawca, na którym zrobiliśmy dobre wrażenie, jest naszym potencjalnym "kontaktem" prowadzącym do innych pracodawców,
  • otwieramy sobie szanse zatrudnienia w danej firmie w przyszłości.
  • na spotkaniu tym powinniśmy pokazać pracodawcy, że zależy nam na pracy u niego, okazując mu szacunek poprzez odpowiednie ubranie i uczesanie, a także przestrzeganie form grzecznościowych (punktualność, odpowiednie powitanie itp.).
W jaki sposób możesz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Każda rozmowa polega na dwukierunkowym przepływie informacji, gdzie obie strony zadają pytania i udzielają odpowiedzi.
Rozmowa kwalifikacyjna jest jednak szczególną formą rozmowy: uważa się, że pytania powinny zajmować 20% czasu rozmowy, a odpowiedzi 80%. W praktyce zdarza się, że pracodawca mówi więcej niż kandydat.

Wiedząc o tym, powinniśmy tak kierować rozmową, aby powiedzieć o sobie jak najwięcej oraz powinniśmy przygotować sobie pytania, aby jak najwięcej dowiedzieć się o pracy.
Uważajcie na to, aby w rozmowie unikać odpowiedzi "tak" lub "nie". Są to tzw. odpowiedzi zamknięte, które powodują, że rozmowa zamienia się w przesłuchanie, zamiast być pełnym wymiany informacji dialogiem.

Rozmowa kwalifikacyjna to także okazja do zadawania pytań pracodawcy.


źródło: PSZ Polskie Służby Zatrudnienia

Polityka Prywatności