Szukam pracy / Rozmowa kwalifikacyjna / Plan rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy najczęściej siedmiu zagadnień: cech fizycznych, kwalifikacji, inteligencji, szczególnych zdolności, zainteresowań, cech charakteru oraz wymogów dodatkowych.

1. CECHY FIZYCZNE
Jakie są wymagania dotyczące ogólnego stanu zdrowia, siły fizycznej, witalności, wzroku, słuchu, mowy, wyglądu, wieku, itp.?

2. KWALIFIKACJE
Jakie są wymagania dotyczące wykształcenia, wiedzy technicznej, specjalistycznego przygotowania i praktyki zawodowej?

3. INTELIGENCJA
W jakim stopniu wymagana jest umiejętność logicznego myślenia oraz łatwość uczenia się?

4. SZCZEGÓLNE ZDOLNOŚCI
Czy wymagane są, a jeśli tak, to jakie, szczególne zdolności - np. zdolności techniczne, łatwość posługiwania się liczbami, łatwość wyrażania swoich myśli, zdolności twórcze, zamiłowanie do pracy z ludźmi.?

5. ZAINTERESOWANIA
Czy jakieś ogólne zainteresowania np. majsterkowaniem, sportem, działalnością artystyczną, pracą społeczną itp. mogą ułatwić otrzymanie pracy?

6. CECHY CHARAKTERU
Czy wymagana jest umiejętność pracy w zespole, przejawianie inicjatywy, umiejętność samodzielnej pracy, branie na siebie odpowiedzialności, odporność na stres, upór, wywieranie wpływu na innych?

7. WYMOGI DODATKOWE
Na jakie dodatkowe okoliczności musisz zwrócić uwagę - np. dojazd do domu, opieka nad dziećmi, konieczność pracy po godzinach, praca małżonka itp.


źródło: PSZ Polskie Służby Zatrudnienia

Polityka Prywatności