Prawo pracy / Umowy cywilnoprawne / Podział

Jest wiele rodzajów umów przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jednak najszersze zastosowanie, jako podstawa świadczenia pracy, mają umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz umowa agencyjna.

O zatrudnieniu na podstawie umów cywilnoprawnych można mówić wtedy, gdy zatrudniający nawiązuje z osobą fizyczną lub prawną, stosunek prawny, który nie podlega regulacjom Kodeksu Pracy (KP), lecz regulowany jest przepisami Kodeksu Cywilnego (KC). Przy zawieraniu umów cywilnoprawnych istnieje większa swoboda, jeśli chodzi o kształtowanie treści umów. Nie jest ona jednak jednoznaczna z całkowitą dowolnością. Prawo cywilne także wyznacza określone granice, których strony umowy nie mogą przekroczyć.

 

Wśród wielu umów przewidzianych w Kodeksie Cywilnym najszersze zastosowanie, jako podstawa świadczenia pracy, mają:

  1. umowa zlecenie,
  2. umowa o dzieło,
  3. umowa agencyjna.
Podstawową cechą, odróżniającą te umowy od umów o pracę, jest brak podporządkowania wykonawcy (pracownika) swojemu zleceniodawcy. Jednocześnie, wykonawcy umów cywilnoprawnych, pozbawieni są ochrony i uprawnień pracowniczych, jakie zapewnia pracownikom Kodeks Pracy. W większości wypadków, nie dotyczą ich, m.in. uregulowania dotyczące urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich, wynagrodzenia minimalnego, nadgodzin i okresów wypowiedzenia.


źródło: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie


Polityka Prywatności