Szukam pracy / Networking jako nowa forma rekrutacji

Kategoria: szukam pracy

Networking to nowa metoda rekrutacji, polegająca na systemowym budowaniu kontaktów biznesowych oraz nawiązywaniu relacji partnerskich. W ramach networkingu następuje wymiana wiedzy i informacji, a wzajemne relacje uczestników opierają się na budowaniu zaufania.

Budowa sieci kontaktów z osobami o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu jest efektywną techniką rekrutacji wysokiej klasy profesjonalistów. Ekspercka wiedza i specyficzne doświadczenia zawodowe wcale nie są powszechne, dlatego trudniej jest dotrzeć do osób, które spełniają wyśrubowane wymagania.

Niewątpliwą zaletą stosowania networkingu jako metody rekrutacji jest fakt, iż nie sięgamy jedynie po kandydatów aktywnie poszukujących pracy, lecz także po osoby, które z różnych przyczyn nie decydują się na samodzielne aplikowanie na dane stanowisko. Istotne jest również to, że rozmowy z kandydatami przeprowadzane są w oderwaniu od konkretnego procesu rekrutacyjnego. Dzięki temu uzyskujemy zobiektywizowany obraz ich umiejętności zawodowych, kompetencji, motywacji, a także profil preferencji zawodowych, postaw i wartości.


Networking umożliwia lepsze poznanie osoby jeszcze przed rekrutacją i rozmową kwalifikacyjną, co stanowi swego rodzaju rozwinięcie wywiadu środowiskowego. Często kandydatury osób na wyższe stanowiska selekcjonuje się na podstawie poleceń. Networking daje możliwość szybszego i bezpośredniego dotarcia do osób, które miały okazję współpracować z kandydatem, którym firma poszukująca personelu jest zainteresowana.


Networking może przybierać różne formy, od portali społecznościowych w Internecie, przez konferencje branżowe i targi pracy, aż po autorskie programy prowadzone przez niektóre firmy. Przykładem tego ostatniego jest Program Zarządzania Talentem oferowany przez Grupę Talents.

Celem programu jest pomoc osobom nim objętych w rozwoju indywidualnej ścieżki kariery i prezentowanie ciekawych ofert pracy, gdy w efekcie prezentacje ich profili trafiają do Programu Pozyskiwania Talentów, do którego dostęp mają pracodawcy. "Wyławianie" talentów z rynku odbywa się poprzez monitoring mediów, pracę research'u, a w dużej mierze także poprzez rekomendacje i polecenia osób, które w Programie już się znajdują i są zadowolone z jakości i korzyści, jakie niesie ze sobą Program Zarządzania Talentem.


Serwisy społecznościowe online


Obok klasycznego networkingu powstaje wiele sieci tworzących społeczności on-line. Wymienić tu można choćby najbardziej popularny w Polsce GoldenLine, czy LinkedIn, a także mniej znane, jak profeo.pl, xing.pl, czy biznes.net.


Uczestnictwo w takiej sieci polega m.in. na prezentacji zawodowych doświadczeń, udziale w dyskusjach na forach tematycznych czy, ze strony pracodawcy, zamieszczaniu ogłoszeń rekrutacyjnych lub po prostu przeglądaniu profili osób przefiltrowanych według określonego klucza, np. branży.


Osiągane efekty są uzależnione od zaangażowania i pomysłowości. Wprawdzie portale networkingowe ułatwiają nawiązywanie kontaktów i autopromocję na dużą skalę, ale jednocześnie podobnie działających osób są tysiące. Dlatego osoby biernie korzystające z portali społecznościowych, które nie opisały swoich zainteresowań i preferencji zawodowych, nie nawiązały znaczących relacji w serwisie i nie wykazują żadnej aktywności raczej nie mają co liczyć na dostrzeżenie przez potencjalnego pracodawcę.


Jak pokazują najnowsze badania dotyczące poszukiwania pracy, już teraz w Polsce około 57 proc. pracowników działów HR właśnie dzięki networkingowi znajduje nową pracę. Podobnie też dzieje się w innych branżach.


Networking będzie się rozwijał. Między innymi dlatego, że obecnie w znacznie większym stopniu niż dotychczas do współpracy poszukuje się osób nie tylko z odpowiednimi kompetencjami, ale przede wszystkim z doświadczeniem i osobowością. Na rozwój tej formy wpływa także fakt rosnącego zinformatyzowania społeczeństwa oraz coraz większa liczba platform tego typu - ułatwiających, przyspieszających i systematyzujących nawiązywanie oraz podtrzymywanie zawodowych relacji.


Michał Filipkiewicz
Specjalista ds. Komunikacji w Grupie Talents

Źródło


Polityka Prywatności