Fundacja Rotariańska

Fundacja Rotariańska wspiera działania Międzynarodowego Klubu Rotariańskiego zmierzające do osiągnięcia ogólnoświatowego porozumienia i pokoju poprzez realizację międzynarodowych programów wymiany humanitarnej, edukacyjnej i kulturowej.

Kontakt

Rotary Foundation of Rotary International
The Rotary Foundation - Education Program
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston
IL 60201-3698 USA
Tel.: + 847-866-3000
Fax: + 847-328-8554 or + 847-328-82

Komentarze
Polityka Prywatności