Heidelberg Cement

Działalność: produkcyjna
Zasięg: światowy
Link do praktyk, staży: oferty praktyk
Oferty pracy: oferty pracy
Link do działu Kariera: dział Kariera

Górażdże Cement S.A. jest jednym z czołowych polskich producentów cementu oraz innych materiałów budowlanych.Podstawową działalnością Górażdże Cement S.A. jest produkcja i sprzedaż cementów portlandzkich , cementów portlandzkich wieloskładnikowych (zawierających dodatki mineralne) oraz cementów hutniczych.Dzięki dobrze zorganizowanej sieci dystrybucji produkty firmy dostępne są na terenie całej Polski.

Grupa Górażdże to lider w krajowej produkcji cementu i jeden z największych w Polsce producentów betonu towarowego i kruszyw. Spółką macierzystą i wiodącą linią biznesową Grupy Górażdże jest firma Górażdże Cement SA, największy w kraju producent cementu, która w połowie lat 90. tych rozpoczęła inwestowanie w przedsiębiorstwa działające na polskim rynku materiałów budowlanych. W efekcie tych działań Górażdże funkcjonują dziś na rynku jako Grupa powiązanych kapitałowo spółek zajmujących się kompleksową produkcją cementu, betonu i kruszyw. Działalność Grupy Górażdże obejmuje trzy linie biznesowe: Górażdże Cement, Górażdże Beton, Górażdże Kruszywa. 

Spółki Grupy Górażdże to dynamiczne i nowocześnie zarządzane firmy, które umiejętnie łączą rozwój rynkowy i technologiczny z troską o ochronę środowiska i społeczną odpowiedzialnością biznesu . Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego HeidelbergCement, spółki Grupy Górażdże stosują międzynarodowe, uznane standardy produkcji i zarządzania, dostarczając na polski rynek materiały budowlane najwyższej jakości. W 2009 roku wartość obrotów skonsolidowanych Grupy Górażdże wyniosła około 1,4 miliarda złotych. Spółki Grupy Górażdże zatrudniają około 1300 pracowników.

Komentarze
Polityka Prywatności