Praca za granicą / 5 najbardziej poszukiwanych zawodów – portal EURES

W 2010 r. wzrósł popyt na pracę w Europie w sektorze handlu, przemyśle wytwórczym i sektorze niefinansowych usług biznesowych. Widoczne jest zawężenie możliwości, zwłaszcza w przypadku zawodów, na które rośnie zapotrzebowanie: rzemieślników i związanych z nimi handlarzy, operatorów maszyn i urządzeń oraz monterów, choć pozostają one na niezmienionym poziomie w przypadku zawodów technicznych.

Choć pracownicy przemysłu wytwórczego są najszybciej rosnącą grupą osób znajdujących pracę w Europie, według ostatniego Europejskiego Biuletynu Mobilności Zawodowej do piątki najbardziej poszukiwanych grup zawodowych należą:
  1. Specjaliści w dziedzinie finansów i sprzedaży: 11 800 wakatów w Niemczech, 2 800 w Belgii, 2 800 we Francji.
  2. Sprzedawcy i demonstratorzy (wyrobów): 6 200 wakatów w Niemczech, 1 800 w Austrii, 1 300 we Francji.
  3. Pracownicy opieki osobistej i pokrewni: 21 600 wakatów w Wielkiej Brytanii, 12 500 w Niemczech, 1 200 we Francji.
  4. Sprzedawcy na straganach i targowiskach: 20 000 wakatów w Wielkiej Brytanii, 4 000 w Belgii, 800 w Niemczech.
  5. Specjaliści w branży nowoczesnych rozwiązań medycznych: 7 600 wakatów w Niemczech, 2 900 w Belgii, 500 we Francji.

Inne zawody, na które rośnie zapotrzebowanie, to: kasjerzy i pokrewni pracownicy, kierownicy ds. sprzedaży i marketingu oraz kierownicy działów finansów i administracji, pracownicy sektora sprzątania i restauracyjnego, pracownicy biurowi o ogólnym profilu oraz mechanicy i instalatorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Europejski Monitor Wolnych Stanowisk Pracy przedstawia przegląd najnowszych zdarzeń na europejskim rynku pracy. Europejski Biuletyn Mobilności Zawodowej zawiera analizę ofert pracy publikowanych przez krajowe publiczne służby zatrudnienia w portalu EURES. Oba biuletyny są wydawane w ramach inicjatywy przewodniej Europa 2020 „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”.


Polityka Prywatności