Praca za granicą / Zwrot podatku / Podatki z pracy w USA można odzyskać

Wszystkie osoby pracujące w Stanach Zjednoczonych mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. W zależności od stanu, w którym wykonujesz pracę, zaliczki te wynoszą od 10-20% dochodu. Na szczęście po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku.

W tym celu należy złożyć w amerykańskim urzędzie podatkowym (IRS) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców, z której wynika, w jakiej wysokości zwrot się należy.

Amerykański fiskus potrąca następujące rodzaje podatku:

Podatek federalny
(federal tax) - Przeważnie jest to 10% dochodu. Stawka ta rośnie w zależności od wysokości osiągniętych dochodów. Z podatku federalnego zwolnione jest ustawowo pierwsze 3200 USD dochodu (kwota na rok 2005). Od wyższych zarobków trzeba już niestety zapłacić podatek. Wyspecjalizowane firmy, stosując różnego rodzaju odpisy podatkowe, uzyskują pełny zwrot nawet przy dużo wyższych zarobkach jednak nigdy nie jest to kwota gwarantowana.

Dzieje się tak od początku 2005 roku, gdy IRS zmienił procedury dotyczące zwrotu podatku federalnego dla nie-rezydentów. W rezultacie zmian, dodatkowe odpisy są różnie interpretowane. Decyzja o słuszności ich uznania zależy tylko i wyłącznie od zajmującego się daną sprawą urzędnika. Niestety w przypadku ich odrzucenia złożenie odwołania od decyzji IRS jest z góry skazane na niepowodzenie, ponieważ oficjalne stanowisko IRS brzmi, że odpisy te w przypadku nie-rezydentów są nieuzasadnione. Z tego względu żadna firma nie jest w stanie zagwarantować 100% zwrotu przy dochodach przewyższających 3200 USD. Szanse na tak duży zwrot są jednak bardzo duże (około 80%).

Podatek stanowy (state tax) - 1-10% dochodu. Podatku tego nie potrącają następujące stany:
a. Alaska
b. Florida
c. Nevada
d. New Hampshire
e. South Dakota
f. Tennessee
g. Washington
h. Wyoming
Możliwość odzyskania zaliczek zależy od sumy dochodów oraz przepisów podatkowych poszczególnych stanów.

Podatki lokalne
(local tax) - 1-2% dochodów. Zaliczki te niestety nie podlegają zwrotowi.
Dodatkowo zdarza się, że pracodawcy potrącają w formie podatku zaliczki na ubezpieczenia zdrowotne (social security tax (FICA) oraz medicare tax). Nie rzadko są to duże kwoty rzędu 10% dochodów. W przypadku studentów pracujących na podstawie wizy J-1, zaliczki te nie powinny być potrącane i w pierwszej kolejności należy poprosić pracodawcę o zapoznanie się z odpowiednimi przepisami i natychmiastowy zwrot. Jeśli będzie to niemożliwe to można ubiegać się o pełny zwrot tych podatków po powrocie do Polski.

O czym należy pamiętać podczas pobytu w USA?

  1. Podczas pracy w USA sprawdź czy pracodawca nie potrąca Ci zaliczek na podatki Social Security i Medicare. Być może po Twojej interwencji uda Ci się załatwić ich zwrot.
  2. Przed powrotem do kraju koniecznie upewnij się, że pracodawca posiada Twój aktualny adres zameldowania w Polsce, na który wyśle w styczniu dokument W2 (podsumowanie osiągniętych zarobków i potrąconych podatków).
  3. Na wszelki wypadek zachowaj też ostatnie payslip-y od wszystkich pracodawców oraz zanotuj sobie dokładną nazwę i adres pracodawcy.
Kiedy można ubiegać się o zwrot podatku?

O zwrot podatku można ubiegać się po zakończeniu roku rozliczeniowego. Do końca stycznia wszyscy pracodawcy mają obowiązek rozesłać pracownikom dokumenty W2, będące podstawą ubiegania się o zwrot. W styczniu też, IRS publikuje aktualne formularze i tabele podatkowe. Rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 3 lat od zakończenia roku podatkowego. Procedura zwrotu podatku federalnego i stanowego trwa około 3 miesiące. Na rozpatrzenie podania o zwrot podatków Social Security i Medicare trzeba niestety czekać 9-12 miesięcy.

Jakie dokumenty będą potrzebne do odzyskania podatku?

1. Dokument W2 od każdego pracodawcy
2. W przypadku braku W2 - ostatni payslip wraz z dokładną nazwą i adresem pracodawcy
3. Kserokopia Social Security Card
4. Kserokopia wizy (z paszportu)
W przypadku ubiegania się o zwrot podatków Social Security i Medicare dodatkowo potrzebna będzie kserokopia dokumentu DS-2019.
Deklaracje podatkowe można wypełnić samemu lub zlecić to wyspecjalizowanej firmie. Do zalet skorzystania z usług firmy należy:
  • Rozliczenie zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi.
  • Uzyskanie maksymalnej kwoty zwrotu.
  • Pewność, że firma zajmie się wszystkimi problemami (np. zagubieniem czeku przez pocztę lub wyjaśnieniem ewentualnych komplikacji)
Wybierając firmę warto zwrócić uwagę na następujące sprawy:
  • Wysokość oferowanego zwrotu
  • Wysokość pobieranej prowizji
  • Renomę firmy (np. opinię wśród znajomych).
  • Procedurę zwrotu. Część firm oferuje potrącanie prowizji od odzyskanego podatku (niestety wymagają one podpisania upoważnienia do odbioru podatku w imieniu klienta, co oznacza dłuższy czas oczekiwania i brak pewności, co do rzeczywistej wysokości odzyskanego podatku). Pozostałe firmy oferują zwrot w formie czeku wysyłanego bezpośrednio z urzędu podatkowego. To gwarancja najszybszego i pełnego zwrotu. Jedynym minusem w tym przypadku jest prowizja, która musi być uregulowana "z góry".

Gdzie szukać informacji:
Internal Revenue Service - www.irs.gov
TAX Consulting - www.zwrotpodatku.pl

Polityka Prywatności