Praktyki i staże / Podział praktyk i staży

Istnieje pewna różnica między tymi pojęciami. Staż kojarzy się ze zwieńczeniem procesu nauki i bezpośrednim przygotowaniem do podjęcia pracy. Natomiast praktyka jest niejako uzupełnieniem edukacji. Dzisiaj na rynku pracy te pojęcia używane są w zasadzie wymiennie. Wszak i tu i tu chodzi o to samo – zdobycie doświadczenia zawodowego przez osoby, które go wcale nie posiadają.

1. Obowiązkowe:
Praktyki organizuje uczelnia, podpisując porozumienia z odpowiednimi pracodawcami, w których określa czas i zakres praktyki, następnie zaś kieruje na nie swoich studentów. Ta forma w zdecydowany sposób upraszcza drogę do odbycia praktyki. Lecz z drugiej strony, przy takiej formie organizacji, dość często okazuje się, że pracodawca tak naprawdę niepotrzebuje stażysty w tym czasie, w tym miejscu, potrzebuje zupełnie innego praktykanta. Takie praktyki są więc meczące dla obu stron i niekiedy okazuje się, że zaświadczenie o odbyciu praktyk można uzyskać bez przychodzenia do pracy. Dlatego dziś często uczelnie rezygnują z tego typu praktyk - np. SGH zastąpiła praktyki obowiązkowe, praktykami dobrowolnymi za które student może otrzymać dodatkowe punkty w indeksie.

2. Dobrowolne:

Wszystko załatwia sam student! Znajduje wymarzone miejsce praktyk i próbuje je zdobyć. Takie praktyki są najbardziej wartościowe dal obu stron: ty sam wybierasz firmę i jej dział a ona decyduje czy osoba z twoimi umiejętnościami i wiedzą może być jej przydatna, dlatego rzadko dochodzi do przykrych nieporozumień.

3. Wakacyjne lub całoroczne:

W okresie urlopowym wiele firm potrzebuje dodatkowych "rąk do pracy". I właśnie wtedy najłatwiej wystarać się o staż. Student jest więc w tym wypadku zastępca mającym zapewnić sprawne działanie danego działu pomimo urlopów. Natomiast niektóre firmy wpisują stażystów i praktykantów w swoją filozofię funkcjonowania - są oni potrzebni przez cały rok na różnych stanowiskach i w różnych działach.

4. Zagraniczne:

Bardzo cenne praktyki, które dają dodatkowe umiejętności językowe i wiedzę na temat funkcjonowania biznesu w innych krajach. Pracodawcy bardzo cenią taki rodzaj stażów. Przykładowe strony internetowe, gdzie możesz znaleźć informacje o zagranicznych praktykach:

www.iaeste.pl

www.aegee.waw.pl

www.aiesec.pl

www.best.eu.org

www.ifmsa.globalink.org

www.pracaikariera.pl

Ważne sprawy


1. Zarobki:

Większość praktyk i stażów ma formę bezpłatną, wartością jaką zyskujesz jest bezcenne doświadczenie. Niektóre firmy starają się docenić stażystę i wypłacić mu pod koniec okresu praktyki jakąś finansową premię. Niezwykle rzadko pracodawcy podpisują z praktykantami umowy, w których gwarantują im określone zarobki.

2. Ubezpieczenie:

W przypadku praktyk obowiązkowych ubezpieczenie wypadkowe reguluje za studenta jego uczelnia, w pozostałych przypadkach to zwykle stażysta musi zatroszczyć się o uregulowanie tej sprawy.

3. Umowy:

W przypadku stażów i praktyk płatnych firma musi podpisać z Tobą umowę. Cywilną - umowa zlecenie lub o dzieło (wysokość zarobków jest dowolna), albo umowę o pracę na czas stażu (niezwykła rzadkość) i w tym wypadku masz prawo do pensji minimalnej - 849 zł brutto, jak również do adekwatnego urlopu a czas praktyk wpisuje ci się do stażu pracy.

4. Referencje:

Bardzo ważne! To dowód, że odbyłeś praktykę i zapis tego czego się tam nauczyłeś. Nie warto zostawiać tej sprawy na ostatni dzień stażu. Załatw to wcześniej, wtedy na pewno nie będą one pisane przez kogoś "na kolanie".

Polityka Prywatności