Praca za granicą / Zwrot podatku / Podatki za pracę w Niemczech

Zazwyczaj każda osoba pracująca w Niemczech ma prawo ubiegać się o swój nadpłacony podatek. Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku jest karta podatkowa, którą wystawia pracodawca po zakończeniu pracy lub roku podatkowego - Lohnstuerkarte lub Lohnstuerbescheinigung lub Besondere Lohnstuerbescheinigung.

Niemcy_200.jpgDzięki pomocy firmy Tax-Pol z Wrocławia przedstawimy informacje dotyczące procesu zwrotu podatku dochodowego z pracy w Niemczech. Dzisiaj przedstawiamy cały proces zwrotu podatku dochodowego z pracy w Niemczech. Firma Tax-Pol jest jedną z najdłużej działających firm i jednym z liderów w tej usłudze w Polsce.

Warto podkreślić, że odzyskanie podatku nie szkodzi pracodawcy za granicą, ponieważ pieniądze zwraca miejscowy Urząd Skarbowy.

Kwoty, o które można się starać znajdują się na karcie podatkowej w pozycjach: 4. (Einbehaltene Lohnstuer – podatek od dochodów), 5. (Einbehaltener Solidäritäszuschlag – podatek solidarnościowy), 6. (Einbehaltene Kirchenstuer – podatek kościelny).

O zwrot podatku można starać się począwszy od roku 2005 i mamy na to siedem lat. Czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec to minimum 3 miesiące, przy branży budowlanej lub rzeźniczej minimum 6 miesięcy. Tymi dwoma branżami zajmują się w Niemczech tylko dwa Urzędy Skarbowe tzn. Cottbus oraz Oranienburg, co ma bezpośredni wpływ na opóźnienia z ich strony. Oczywiście sprawa może trwać dłużej, gdyż decyzje wydaje niemiecki Urząd Skarbowy i tak naprawdę wszystko zależy od urzędników niemieckich.

Na wydłużenie sprawy mają wpływ również częste żądania niemieckiego Urzędu Skarbowego o dostarczenie dodatkowych niezbędnych informacji od klienta. W takiej sytuacji Urząd zaprzestaje rozliczenia klienta aż do momentu przekazania przez niego wymaganych danych. Dlatego nie można dokładnie oszacować, kiedy dana sprawa zostanie zakończona i kiedy rozliczana osoba dostanie swoje pieniądze. Podawanie konkretnej daty jest najzwyklejszym kłamstwem. Żadna firma nie ma takich uprawnień, aby wywierać wpływ na Urząd i domagać się, aby ich sprawy były rozpatrywane priorytetowo.

Częste są przypadki, gdy osoba pomimo pracy w Niemczech nie może się ubiegać o zwrot swojego podatku. Takim przykładem są najczęściej osoby pracujące sezonowo, które mają zazwyczaj odprowadzane podatki ryczałtowo. W związku z tym pracownik będący na takiej umowie ma płaconą wyższą stawkę na godzinę ale jednocześnie nie może się starać o zwrot podatku, gdyż nie jest on odprowadzany. Zdarzają się także sytuacje, w których pracownik podpisuje świadomie lub nieświadomie cesję, która oznacza zrzeczenie się na rzecz pracodawcy swojego podatku. Konsekwencją takiej cesji jest brak możliwości starania się o swój nadpłacony podatek. Po złożeniu takiego podpisu właściwie nic już nie można zrobić, ponieważ na takim dokumencie widnieje własnoręczny podpis, który świadczy o tym, że osoba dobrowolnie przekazuje swój podatek pracodawcy. Najczęściej taka sytuacja dotyczy pracowników kontraktowych, którzy są delegowani przez polskie firmy do pracy na terenie Niemiec.

Wysokość zwrotu podatku zależy w głównej mierze od zarobków uzyskanych w Polsce i za granicą, od stanu cywilnego oraz ewentualnego posiadania dzieci. Najkorzystniejsze ulgi podatkowe mają osoby, które mają współmałżonka oraz posiadają niepełnoletnie potomstwo. W takim przypadku Urząd bierze pod uwagę fakt, że taka osoba musi prowadzić dwa gospodarstwa domowe tzn. mieszka w Niemczech a najbliższą rodzinę ma w Polsce i z tego tytułu ponosi dodatkowe wydatki.

Osoba pracująca w Niemczech, której okres zatrudnienia na terenie Niemiec nie przekracza w danym roku kalendarzowym 183 dni i jednocześnie jej dochody w Polsce przekraczają w przeliczeniu 3000 EURO, musi się liczyć z prawdopodobną odmową niemieckiego Urzędu Skarbowego i oddaleniem jej zeznania podatkowego. Oznacza to, że taka osoba pomimo nadpłaconego podatku nie może się niestety o niego ubiegać.

Dla osoby, której zarobki w Niemczech są mniejsze niż 10 000 EURO, korzystniejsze będzie złożenie deklaracji wspólnie ze współmałżonkiem. Natomiast osoba, która przekroczyła 10 000 EURO może rozliczać się sama. Przy takim rozliczeniu należy dodatkowo dostarczyć podbity przez polski Urząd Meldunkowy formularz z danymi osobowymi oraz w przypadku posiadania dzieci poniżej 18 roku życia, zaświadczenie o zasiłku na dzieci podbite przez opiekę społeczną Warto zaznaczyć, że każda osoba starająca się o swój zwrot podatku jest zobowiązana przedstawić niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu druk, na którym są wykazane przez polski Urząd Skarbowy jej dochody oraz dochody współmałżonka uzyskane na terenie Polski w danym roku podatkowym.

Jeśli chodzi o etapy sprawy zwrotu podatku to istnieją tylko dwa. Pierwszy wiąże się ze złożeniem stosownych dokumentów w Urzędzie, drugi to wydanie decyzji (Bescheid) przez Urząd Skarbowy w momencie zakończenia sprawy, na której jest wykazana kwota zwrotu przysługująca danej osobie. Świadczy to o braku wieloetapowości sprawy, w związku z czym firmy, które na swoich stronach internetowych udostępniają możliwość kontrolowania swojej sprawy przez klienta, wprowadzają klienta w błąd przy okazji przekazując nieprawdziwe informacje.

W celu odzyskania podatku nie musimy wypełniać wielu formularzy. – U nas wszystko można załatwić również korespondencyjnie. Wypełnione druki można dostarczyć do nas w dogodny dla klienta sposób np. pocztą tradycyjną, mailem lub osobiście – mówi Krzysztof Szczęsny, specjalista ds. marketingu w firmie Tax-Pol. Każdy rok podatkowy Urząd rozlicza osobno. Pieniądze są przelewane na polskie lub niemieckie konta bankowe. - Za zgodą klienta mogą to być rachunki bankowe innych osób np. mamy, siostry itp. – dodaje Krzysztof Szczęsny Zawiłe przepisy oraz nieznajomość niemieckiego prawa nie powinny odstraszać wszystkich chętnych chcących ubiegać się o swój podatek. Istnieją bowiem w Polsce wyspecjalizowane firmy podatkowe, które służą pomocą we wszystkich kłopotliwych kwestiach.

Firmy zajmujące się zwrotem podatku pobierają prowizję procentowo lub kwotowo za każde rozliczenie. Często nie są pobierane żadne opłaty wstępne, a prowizja jest płacona dopiero po wykonaniu usługi. Warto skorzystać z firmy, która działa na rynku od kilka lat i może się pochwalić swoim doświadczeniem. Jeżeli firma nie daje możliwości spotkania się osobiście, a wszystko można załatwić jedynie(!!!) korespondencyjnie, jest to sygnał, że nie jest to firma godna zaufania. Należy się również zastanowić nad radcami podatkowymi, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Nad takimi osobami nie ma praktycznie żadnej kontroli. Istotne jest także, że każda firma musi podpisać z osobą umowę, w której zawarte muszą być obowiązki dwóch stron. Na rynku są firmy, które pobierają opłatę jedynie za złożenie zeznania podatkowego. W przypadku komplikacji nie można liczyć na pomoc. Trzeba sobie samemu poradzić, co najczęściej wiąże się dodatkowymi kosztami. Bardzo często firmy kalkulują stałą i zbyt niską prowizję. Takie firmy koncentrują się na ilości a nie jakości wykonanych usług. Prowizja wyliczana w procentach daje gwarancję, że firma będzie się starać o jak najwyższy zwrot podatku, ponieważ wówczas również więcej zarobi.

Więcej informacji można znaleźć na www.Tax-Pol.pl


Polityka Prywatności